Below some of my publications and work. More of my auto-and motorsport publications and work you will find on StartidiMotori.com
Nedan några publikationer och arbete. Du kan hitta fler bil- och motorsport publikationer och arbete på StartidiMotori.com

DennisVermeulen.com – Postcard Sweden Flag Winter Moose

Doesn’t happen to often to see so many moose together in the forrest. Reason enough to make a postcard of it.
Händer inte ofta för att se så många älg tillsammans. Anledning nog att göra en vkort av det.

Link to larger photo

Dennis Vermeulen Photography - Postcard Sweden Flag Winter Moose
Maklarhuset Hagfors – Knon Korsnäsudden

Airphotos made of Knon Korsnäsudden for Maklarhuset Hagfors.
Luftbilder av Knon Korsnäsudden för Maklarhuset Hagfors.

More info about Maklarhuset Hagfors available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Maklarhuset - Knon Korsnasudden
Maklarhuset Hagfors – Knoände 8

Airphotos made of Knoände 8 for Maklarhuset Hagfors.
Luftbilder av Knoände 8 för Maklarhuset Hagfors.

More info about Maklarhuset Hagfors available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Maklarhuset - Knoande 8
DennisVermeulen.com – Postcard Sweden Dalarna

Postcard of one of the many lakes in Dalarna. One photo taken in spring and the other photo during the autumn.
Vkort från en av de många sjöarna i Dalarna. Ett foto gjord på våren och det andra på hösten

Link to larger photo

Dennis Vermeulen Photography - Postcard Sweden Dalarna
Maklarhuset Hagfors – Backetorp 3

Airphotos made of Backetorp 3 for Maklarhuset Hagfors.
Luftbilder av Backetorp 3 för Maklarhuset Hagfors.

More info about Maklarhuset Hagfors available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Maklarhuset - Hagfors Backetorp 3
Fattigskogens Vildmarksby – Postcard Fattigskogens Vildmarksby

Made photos and a postcard for Fattigskogens Vildmarksby.
Bilder och ett vkort för Fattigskogens Vildmarksby.

More info about Fattigskogens Vildmarksby available on their website

Link to larger photo

Dennis Vermeulen Photography - Postcard -Sweden - Fattigskogens Vildmarksby
Maklarhuset Hagfors – Åsmyren

Airphotos made of Åsmyren for Maklarhuset Hagfors.
Luftbilder av Åsmyren för Maklarhuset Hagfors.

More info about Maklarhuset Hagfors available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Maklarhuset - Hagfors Asmyren
Maklarhuset Hagfors – Villavägen 5

Airphotos made of Villavägen 5 for Maklarhuset Hagfors.
Luftbilder av Villavägen 5 för Maklarhuset Hagfors.

More info about Maklarhuset Hagfors available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Maklarhuset - Hagfors Villavagen 5
Yttermalungs Camping – Postcard Yttermalungs Camping

Made photos and a postcard for Yttermalungs Camping.
Bilder och ett vkort för Yttermalungs Camping.

More info about Yttermalungs Camping available on their website

Link to larger photo

Dennis Vermeulen Photography - Postcard -Sweden - Yttermalungs Camping
Maklarhuset Hagfors – Skalviken 80

Airphotos made of Skalviken 80 for Maklarhuset Hagfors.
Luftbilder av Skalviken 80 för Maklarhuset Hagfors.

More info about Maklarhuset Hagfors available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Maklarhuset - Hagfors Skalviken
DennisVermeulen.com – Postcard Sweden Kyrka Tyngsjö

Postcard of the church in Tyngsjö.
Vkort av kyrka i Tyngsjö.

Link to larger photo

Dennis Vermeulen Photography - Postcard Sweden Kyrka Tyngsjö
Kultur i Tiomilaskogen 2018

My 1st photo and video exposition in Sweden, this during the the ‘Kultur I Tiomilaskogen’, vid botten sida 13.
Min första bild och video utställning i Sverige, på ‘Kultur I Tiomilaskogen’ i Avradsberg, see page 13 at the bottom.

The photo of the church in Tyngsjö has been used for the poster of the closing concert in this church and also has been printed in the ‘Kultur I Tiomilaskogen’ magazine.
Bild av Tyngsjö kyrka används för affischen avslutningskoncert i Tyngsjö kyrka och i ‘Kultur I Tiomilaskogen’ tidskrift.

Avslutningskoncert i Tyngsjö kyrka – Lördag 28 juli 2018 – Bild på sida 29
Closing concert in the Tyngsjö church – Saturday 28 Juli 2018 – Photo on page 29

More info about the Kultur I Tiomilaskogen available on their website and on Facebook

Read more on Kulturitiomilaskogen.se

Kultur I Tiomilaskogen
Kea Ateljé – Postcard Ålg

Made photos and a postcard for Kea Ateljé.
Bilder och ett vkort för Kea Ateljé.

More info about Kea Ateljé available on their facebook-page

Link to larger photo

Dennis Vermeulen - Postcard Sweden - Kea Ateljé
Kea Ateljé – Postcard Stenbock

Made photos and a postcard for Kea Ateljé.
Bilder och ett vkort för Kea Ateljé.

More info about Kea Ateljé available on their facebook-page

Link to larger photo

Dennis Vermeulen Photography - Postcard Sweden - Kea Ateljé
Dansbandveckan 2018

Svenska Dansbladet – Lördag 21 Juli 2018 – Allt bilder på sida 24-25 (utom övre bild sida 25)
Swedish Dansbladet – Saturday 21 Juli 2018 – Photos on page 24-25 (except the upper photo on page 25)

More info about the Dansbandveckan available on their website and on Facebook

Read more on Issuu

Dansbladet - Dansbandveckan
Dansbandveckan 2018

Svenska Dansbladet – Fredag 20 Juli 2018 – Omslag bild och allt bilder på sida 24-25
Swedish Dansbladet – Friday 20 Juli 2018 – Cover photo and the photos on page 24-25

More info about the Dansbandveckan available on their website and on Facebook

Read more on Issuu

Dansbladet - Dansbandveckan
Dansbandveckan 2018

Svenska Dansbladet – Onsdag 18 Juli 2018 – Allt bilder på sida 24-25
Swedish Dansbladet – Wednesday 18 Juli 2018 – Photos on page 24-25

More info about the Dansbandveckan available on their website and on Facebook

Read more on Issuu

Dansbladet - Dansbandveckan
Dansbandveckan 2018

Svenska Dansbladet – Tisdag 17 Juli 2018 – Allt bilder på sida 24-25
Swedish Dansbladet – Tuesday 17 Juli 2018 – Photos on page 24-25

More info about the Dansbandveckan available on their website and on Facebook

Read more on Issuu

Dansbladet - Dansbandveckan
Dansbandveckan 2018

Svenska Dansbladet – Måndag 16 Juli 2018 – Allt bilder på sida 24-25
Swedish Dansbladet – Monday 16 Juli 2018 – Photos on page 24-25

More info about the Dansbandveckan available on their website and on Facebook

Read more on Issuu

Dansbladet - Dansbandveckan
Sälenmäklaren – Dammkolsringen 11

Photos made of Dammkolsringen 11 for Sälenmäklaren
Bilder av Dammkolsringen 11 för Sälenmäklaren

More info about Sälenmäklaren available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - SalenMaklaren - Dammkolsringen
Fattigskogens Vildmarksby – New website Fattigskogens Vildmarksby

Made photos and a new website for Fattigskogens Vildmarksby.
Bilder och ny webbplats Fattigskogens Vildmarksby.

More info about Fattigskogens Vildmarksby available on their website

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Website Fattigskogens Vildmarksby
Malungs Camping 2018

Made photos and a video for Malungs Camping. Photos have been used, amongst other in ‘Sommar I Malung’ magazine.
Bilder och en film gjord för Malungs Camping. Bilder används bland annat i tidskrift ‘Sommar I Malung’

Sommar i Malung – Måndag 25 juni 2018 – Bild på sida 31
Summer in Malung – Monday 25 juni 2018 – Photo on page 31

More info about the Malungs Camping available on their website and on Facebook

Read more on Issuu

Sommar I Malung - Malungs Camping
Skogsmäklarna i Värmland – Hara Marieborg

Photos made of Hara Marieborg for Skogsmäklarna (not all images are mine, Skogsmäklarna has made also photos)
Bilder av Hara Marieborg för Skogsmäklarna (inte alla bilder är mina, Skogsmäklarna har också gjort bilder)

More info about Skogsmäklarna i Värmland available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Hemnet

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Skogsmaklarna - Hara Marieborg
Svenskfast Malung – Snöå Bruk

Photos made of Snöå Bruk for Svenskfast Malung.
Bilder av Snöå Bruk för Svenskfast Malung.

More info about Svenskfast Malung available on their website

Link to larger photo
Screenshot: © Svenskfast

Vermeulen Photography - Publication - Publication - Svenskfast - Snoa Bruk
Damen Magazine

Photos on page 21 & 22 used in a Dutch magazine ‘Damen Magazine’ for an article about the ‘Illy Coffee’, this on behalf of ‘Ontwerp77.
Bilder på sida 21 & 22 används i Hollands tidskrift ‘Damen Magazine’ för den ‘Illy Coffee’, på uppdrag av ‘Ontwerp77’.

More info about ‘Damen Drukkers’ available on their website
More info about ‘Illy Coffee’ available on their website
More info about ‘Ontwerp77’ available on their website

Link to magazine
Screenshot: © Damen Drukkers

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Damen Magazine - Illy Coffee
Silent Disco

Photo used in Dutch magazine ‘de Aktueel’ for an article about the ‘Silent Disco’.
Bild används i Hollands tidskrift ‘de Aktueel’ för den ‘Silent Disco’.

More info about the ‘Silent Disco’ available on their website and on Facebook

Link to larger photo

Dennis Vermeulen Photography - Publication - Magazine - de Aktueel - Silentdisco.com - 433fm.com