Below some of my publications and work. More of my auto-and motorsport publications and work you will find on my auto- and motorsport site StartidiMotori.com

Nedan några publikationer och arbete. Du kan hitta fler bil- och motorsport publikationer och arbete på min bil- och motorsport hemsida  StartidiMotori.com

Onderstaand enkele publicaties en werk. Meer auto-en motorsport publicaties en werk kun je vinden op mijn auto-en motorsport website StartidiMotori.com